لینک کوتاه مطلب : https://hsgar.com/?p=3154

آرایه‌های پویا (وکتور) در زبان سی

زبان برنامه‌نویسی سی چیزی به نام آرایه‌های پویا یا وکتور ندارد. ولی سی به اندازه‌ای قدرتمند است و ابزارهای کافی ر دست دارد که یک برنامه‌نویس سی بتواند آرایه‌ پویا را پیاده سازی کند.

این ویژگی‌ها عبارتند از: تخصیص پویای حافظه و عملیات حسابی اشاره‌گرها

تابع مدیریت حافظه:

  malloc( )  (we will use calloc() for arrays)      
  free( )

و عملگرهای حسابی اشاره‌گر

 if p points to a[0] then 

     *(p + i)   is an alias for  a[i]   

تشریح گرافیکی

گام‌های ایجاد آرایه پویا از هر نوعی

تعریف اشاره‌گر از نوع داده مورد نظر

مثال: فرض کنید می‌خواهیم آرایه‌ پویا از متغیرهای از نوع double داشته باشیم:

  double* p;    // reference variable to a double variable    

تشریح:

تخصیص سلول‌‌های حافظه برای عناصر آرایه و اشاره‌کردن p به اولین عنصر آرایه:

اکنون عناصر آرایه به صورت زیر قابل دسترس هستند:

  *(p+0)   first array element
  *(p+1)   second array element
  *(p+2)   third array element
  ...

  *(p+i)   ith array element 

تابع calloc: تابع تخصیص حافظه برای آرایه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.