لینک کوتاه مطلب : https://hsgar.com/?p=4476

چند کد کوتاه برای آغاز کار با جاوا اسکریپت

واقعا یادگیری عملی بسیار بسیار شیرین است. در این جلسه قرار بود به قلب جاوا اسکریپت بزنیم. پس قبل از اینکه به قلب بزنیم بیایید همه چیز را محیا کنیم.

اولین چیزی که نیاز داریم یک ادیتور آنلاین است و این هم آدرسش

https://www.w3schools.com/jsref/tryit.asp?filename=tryjsref_node_textcontent

دومین چیزی که نیاز داریم پشتکار و علاقه است که خیلی چیز سختی است.

خوب من زیاد حرف نمی‌زنم و زیاد کار می‌کنم خوب بریم سراغ کار اول که تغییر دادن محتوی یک پاراگراف است. یادتان باشد که آی دی پاراگراف را باید مشخص کنید و این کد را هم در قسمت اسکریپت بگذارید

document.getElementById("paragraph").textContent = "Hello, World";

کد اضافه کردن یک پاراگراف با استفاده از جاوا اسکریپت

var element = document.createElement('p');
element.textContent = "Hello, World";
document.body.appendChild(element); //add the newly created element to the DOM

کد گرفتن فرمان از کاربر

var age = prompt("How old are you?");
console.log(age); // Prints the value inserted by the user

کد گرفتن تایید از کاربر

if(window.confirm("Are you sure you want to delete this?")) {
deleteItem(itemId);
}

ایجاد بوم

var canvas = document.createElement('canvas');
canvas.width = 500;
canvas.height = 250;
var ctx = canvas.getContext('2d');
ctx.font = '30px Cursive';
ctx.fillText("Hello world!", 50, 50);
document.body.appendChild(canvas);

اضافه کردن SVG

var svg = document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 'svg');
svg.width = 500;
svg.height = 50;
var text = document.createElementNS('http://www.w3.org/2000/svg', 'text');
text.setAttribute('x', '0');
text.setAttribute('y', '50');
text.style.fontFamily = 'Times New Roman';
text.style.fontSize = '50';
text.textContent = 'Hello world!';
svg.appendChild(text);
document.body.appendChild(svg);

اضافه کردن تصویر

var img = new Image();
img.src = 'https://i.ytimg.com/vi/zecueq-mo4M/maxresdefault.jpg';
document.body.appendChild(img);

خوب بیشتر از این دیگر حرفی نیست تا جلسه بعد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.