لینک کوتاه مطلب : https://hsgar.com/?p=3519

موتور متریک برای داده های بهتر و مدل های بهتر

خودکار کردن

گردش کار ML خود را با APIهای Dioptra خودکار کنید. کارها را در هشدارها فعال کنید، معیارها را به عنوان یک سرویس محاسبه کنید، بهترین داده ها را تنظیم کنید و آنها را برای برچسب زدن به طور خودکار ارسال کنید.

لینک منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.