لینک کوتاه مطلب : https://hsgar.com/?p=5465

زبان پیکربندی دهل


زبان پیکربندی دهلفایل های پیکربندی قابل نگهداری

آیا با تغییر پیکربندی مشکل دارید؟ ایجاد یک منبع واحد حقیقت شما می توانید به همه جا مراجعه کنید


تغییر پیکربندی زمانی اتفاق می‌افتد که یک گروه استاندارد شده از منابع فناوری اطلاعات، اعم از سرورهای مجازی، پیکربندی‌های روتر استاندارد در استقرار VNF، یا هر گروه استقرار دیگری که از یک الگوی استاندارد ساخته شده است، در طول زمان از نظر پیکربندی متفاوت باشند. … روش زیرساخت به عنوان کد از DevOps برای مبارزه با Configuration Drift و سایر مشکلات مدیریت زیرساخت طراحی شده است.”


یک فایل پیکربندی معتبر ایجاد کنید: