لینک کوتاه مطلب : https://hsgar.com/?p=6852

KLOTH.NET – شبیه ساز پانچ کارت

KLOTH.NET – شبیه ساز پانچ کارت


KLOTH.NET – شبیه ساز پانچ کارت

از این شبیه ساز cardpunch برای ایجاد یک تصویر PNG یا JPEG از یک کارت پانچ استفاده کنید.

فقط در متن زیر مشت کنید و ببینید.
[Unknown characters will be ignored/blanked].

اطلاعات بیشتر در این مورد:

این کارت های پانچ سوراخ شده توسط رایانه های اصلی اولیه برای ورودی استفاده می شد.

این شبیه ساز کارت پانچ بر اساس مجموعه کاراکترهای ورودی DEC 029 است که مجموعه کاراکترهای IBM 029 را به زیر مجموعه مشترک 6 بیتی ASCII با حروف بزرگ نگاشت می کند.

 &-0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQR/STUVWXYZ:#@'="[.? 
DEC 029          

The output punched and printed onto the cards can be choosen from the
following codes:

 &-0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQR/STUVWXYZ #@  .
IBM 026 COMM
 +-0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQR/STUVWXYZ ='  .)  $*  ,(  
IBM 026 FORT
 &-0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQR/STUVWXYZ:#@'="¢.? 
IBM 029
 &-0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQR/STUVWXYZ:#@'="[.? 
DEC 029

The IBM-029 characterset is nearly the same as the DEC-029, except for the ‘[‘, ” and ‘]’.

این شبیه ساز بر اساس تعاریف پانچ کد موجود در مقاله مستند شده است
کدهای کارت پانچ شده
توسط داگلاس دبلیو جونز، در توصیف چندین کد از دوران Hollerith تا EBCDIC، و همچنین بر اساس تجربیات خود در سال 1986، زمانی که من منابع برنامه PASCAL/FORTRAN/COBOL خود را روی کارت پانچ IBM-029 برای SPERRY-UNIVAC 1100/ مشت کردم. 80.


آدرس سند: http://www.kloth.net/services/cardpunch.php
حق چاپ © 2003-2022 Ralf D. Kloth, Ludwigsburg, DE (QRQ.software). < hostmaster در kloth.net >
[don’t send spam]
ایجاد 15/04/2003. آخرین ویرایش 2003-05-12. بازدید شما 2022-08-02 00:05.52. صفحه ایجاد شده در 9.8508 ثانیه.


[Go to the top of this page]
[… to the index page]

[Sending spam to this address is prohibited.]

HTML 4.01 معتبر!

لینک منبع

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.