مرور رده

فناوری‌های ۰ و ۱

فرمت فایل چیست؟

کامپیوتر هشت دروازه دارد و یکی از آن‌ها فرمت فایل یا رایج‌تر فایل فرمت است. خوب این فایل فرمت چیست که با دانستن آن وارد بخشی از کامپیوتر می‌شویم. فایل‌ها و کلا هر چیزی در کامپیوتر به صورت ۰ و ۱ ذخیره می‌شود. این ۰ و ۱ ولتاژ‌ها هستند که

نوع داده opaque در زبان سی چیست؟

opaque می‌شود کدر. یعنی نوع داده کدر. این نوع داده برای زمانی به کار می‌رود که شما می‌خواهید یک داده را بسته‌بندی کنید درون داده به طور کامل مات و کدر است و شما از درونش خبر ندارید و تنها باید با بیرونش کار کنید. مثال file در زبان سی که

فرق میان فایل‌های با پسوند .h و .c

در زبان برنامه‌نویسی سی با دو نوع فایل سر و کار داریم نوع اولی پسوند c دارد و نوع دومی پسوند h دارد. حتما این را می‌دانید که فایل‌های با پسوند c سورس نام دارند و با پسوند h سرآیند یا هدر نام دارند. خوب تفاوت بین سورس‌ها و هدرها چیست؟ در

Handle چیست؟

ممکن نیست به دنیای برنامه‌نویسی وارد شده باشید و handle به گوش‌تان نخورده باشید. شاید با خود به فکر فرو رفته باشید که این handle چیست که در همه جا نام آن هست ولی تعریف آن نیست. در زبان انگلیسی به دسته شمشیر یا قبضه آن handle می‌گویند.

چگونه با استفاده از make برنامه را کامپایل و اجرا کنیم

هر برنامه‌ای که به هر زبانی که نوشتید باید ابتدا توسط کامپایلر کامپایل شود و سپس اجراش کنید. کامپایل یعنی اینکه برنامه‌ شما به صورت ۰ و ۱ آماده می‌شود و ماشین آن را فهم می‌کند ولی هنوز اجرا نشده است و شما نمی‌توانید باهاش کار کنید. برای