مرور رده

راهنمایی و مشاوره

چگونه مرد ستاره ای شویم | بحث از دلسوزی

هرکسی که وقت خود را صرف بحث و جدل در شبکه های اجتماعی کرده باشد، درباره مغالطه مرد کاهی شنیده است. این یک نقص در استدلال است که در آن کاریکاتور یک نکته جایگزین چیز واقعی می شود و رد کردن آن را آسان تر می کند. برای مثال، اگر کسی فرض کند که…

با زندگی خود چه باید کرد؟ راهنمایی و مشاوره

از خیلی ها درباره برنامه های زندگی شان می پرسم. حداقل نیمی از آن‌ها به من می‌گویند که نمی‌دانند کجا باید حرکت کنند و فقط در حال حرکت هستند و مطمئن نیستند که چه کاری باید انجام دهند. بنابراین، این پست. ... لینک منبع