مرور برچسب

رمزگذاری کامل دیسک

رمزگذاری کامل دیسک (full disk encryption) چیست

در عصری زندگی می‌کنیم که نقض اطلاعات به شدت در آن رواج دارد. ممکن نیست اخبار را روشن کنیم و چیزی از مورد حمله قرار گرفتن یک شرکت نشنویم. یکی از حملاتی که به تازگی هکرها بسیار روی آن تمرکز کرده‌اند، سرقت سیستم است. برای درک بهتر این قضیه

از HN بپرسید: رمزگذاری بومی ZFS در مقابل LUKS

من از رمزگذاری کامل دیسک با LUKS برای رمزگذاری داده‌ها در حالت استراحت در سیستم های لینوکس استفاده می‌کنم. اخیرا، ZFS رمزگذاری بومی در لینوکس ارائه کرده است. من به این فکر می کنم که آیا سیستم های لینوکس جدید باید با رمزگذاری سیستم فایل…