مرور برچسب

سازمان جهانی بهداشت

سازمان جهانی بهداشت شیوع آبله میمون را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کرد

سازمان جهانی روز شنبه شیوع بی‌سابقه آبله میمون را که در سراسر جهان گسترش یافته است، یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کرد، تصمیمی که به آژانس قدرت می‌دهد تا اقدامات بیشتری برای جلوگیری از گسترش این ویروس انجام دهد. در اقدامی غیرمعمول،…