مرور برچسب

شی گرایی

از HN بپرسید: چرا اعضای class را private می کنید؟

می دانم این کاری است که بسیاری از مردم بدون فکر کردن به آن انجام می دهند. پس بیایید در مورد آن فکر کنیم. من می خواهم دلایل اصلی ساخت متغیرها و توابع در یک کلاس به صورت private  بدانم. ‌چرا بهتر است؟ اگر آن را انجام ندهید چه اتفاقی می تواند…