مرور برچسب

نور مصنوعی

از HN بپرسید: چرا محصولات «نور مصنوعی » کم هستند؟

تقاضا برای "نور طبیعی" در خانه ها و ادارات بسیار زیاد است و بیشتر از در دسترس بودن نور واقعی روز است. و به نظر می رسد یک راه بسیار عملی برای ایجاد یک پنجره جعلی (یک پانل نوری که نور خورشید را از طریق پنجره تقلید می کند) با استفاده از LED و…